తెలుగు పంచాంగం

తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

పంచాంగం కు గణించబడినది,
ప్రదేశము మార్చడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

పంచాంగపు తేదీ : మే, 30 వ తేదీ, 2024 గురువారం,
తేదీ మార్చుకోవడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

క్రోధ నామ సంవత్సరం , వైశాఖ మాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 05:51 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:43 PM.
దిన ఆనందాది యోగము : శ్రీవత్స యోగము, ఫలితము: ధనలాభం , కార్య లాభము