తెలుగు పంచాంగం

తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

పంచాంగం కు గణించబడినది,
ప్రదేశము మార్చడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

పంచాంగపు తేదీ : జూలై, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము,
తేదీ మార్చుకోవడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

క్రోధ నామ సంవత్సరం , ఆషాడ మాసము , ఉత్తరాయణము , గ్రీష్మ రుతువు , సూర్యోదయం : 06:00 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:51 PM.
దిన ఆనందాది యోగము : శ్రీవత్స యోగము, ఫలితము: ధనలాభం , కార్య లాభము