తెలుగు పంచాంగం

తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

పంచాంగం కు గణించబడినది,
ప్రదేశము మార్చడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

పంచాంగపు తేదీ : ఫిబ్రవరి, 8 వ తేదీ, 2023 బుధవారము,
తేదీ మార్చుకోవడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

శుభకృత్ నామ సంవత్సరం , మాఘ మాసము , ఉత్తరాయణము , శిశిర రుతువు, సూర్యోదయం : 06:43 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:24 PM.
దిన ఆనందాది యోగము : స్థిర యోగము, ఫలితము: శుభమైన దే కాని జాగ్రత్త అవసరము