తెలుగు పంచాంగం

తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

పంచాంగం కు గణించబడినది,
ప్రదేశము మార్చడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

పంచాంగపు తేదీ : జూన్, 14 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం,
తేదీ మార్చుకోవడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

క్రోధ నామ సంవత్సరం , జేష్ఠ మాసము , ఉత్తరాయణము , గ్రీష్మ రుతువు , సూర్యోదయం : 05:52 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:47 PM.
దిన ఆనందాది యోగము : శుభ యోగము, ఫలితము: కార్య జయము