తెలుగు పంచాంగం

తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగం

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

పంచాంగం కు గణించబడినది,
ప్రదేశము మార్చడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

పంచాంగపు తేదీ : అక్టోబర్, 5 వ తేదీ, 2023 గురువారం,
తేదీ మార్చుకోవడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

శోభకృత్ నామ సంవత్సరం , భాద్రపద మాసము , దక్షణాయణము , వర్ష రుతువు , సూర్యోదయం : 06:07 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:08 PM.
దిన ఆనందాది యోగము : మృత్యు యోగము , ఫలితము: మృత్యు భయము